CDS

Chandradip Development Society (CDS) is opgericht en wordt geleid door mevrouw Jahanara Begum Shapna. Het hoofdkantoor van deze female headed organisatie is gelegen in de districtshoofdstad Barisal. Het werkgebied van CDS is gelegen rondom de rivier de Meghna in het zuiden van Bangladesh, de plek waar de meeste regen ter wereld valt en de natste plek op aarde. Het is ook een gebied dat regelmatig wordt geteisterd door overstromingen en orkanen. De 29 dorpen die CDS in dit gebied bezoekt zijn afhankelijk van visserij en kleinschalige landbouw. Vijfenzeventig procent van de huishoudens leeft onder de armoedegrens. Ruim zestig procent van de inwoners kunnen niet lezen en schrijven. De steun die SAKO geeft aan deze organisatie is specifiek op het gebied van de zorg voor moeder en kind, vaan af zwangerschap tot een half jaar na de geboorte van het kind.

Naast gezondheidszorg en onderwijs probeert CDS door lobby en pleitbezorging de regionale overheden te bewegen tot het voeren van beleid waarin meer aandacht wordt besteed aan de behoeften van arme bevolkingsgroepen.

Meer weten over deze organisatie?