DHARA

Partnerorganisatie DHARA (Development of Health and Agriculture Rehabilitation Advancement) werkt sinds 2001 in Jessore, een middelgrote stad in het zuidwesten van Bangladesh met circa 200.000 inwoners. De stad heeft veel mensen aangetrokken die op het omringende platteland geen mogelijkheid meer zagen om rond te komen. DHARA is een female-headed organisatie, onder leiding van Lipika Das Gupta. Het werk van DHARA richt zich op straatkinderen, vrouwen, en families woonachtig in de sloppenwijken aan de rand van de stad. De organisatie wil kinderen die slachtoffer zijn van criminele activiteiten en seksueel misbruik uit hun isolement halen en weer een toekomst bieden in de maatschappij. Net als de andere partners van SAKO heeft DHARA onderwijs en gezondheidszorg programma’s. Daarnaast heeft DHARA een aantal social enterprises die enerzijds werkgelegenheid bieden en anderzijds een inkomen leveren aan de organisatie.

Meer weten over deze organisatie?