Donateurs

Wie zijn degenen die de projecten van Stichting SAKO en de partnerorganisaties ondersteunen? De financiering van de verschillende programma’s wordt enerzijds verkregen uit particuliere donaties, anderzijds door samenwerkingsverbanden met donororganisaties, het bedrijfsleven en services. Hieronder een overzicht, inclusief een opsomming van bijzondere bijdragen en ludieke acties die gedaan zijn om geld in te zamelen voor de projecten.