Projecten

Stichting SAKO werkt samen met lokale partners die ingebed zijn in de samenleving. Onze projecten moeten voldoen aan daadwerkelijke behoeften van mensen en waar mogelijk aansluiten bij bestaande voorzieningen. Stichting SAKO is alleen werkzaam in Bangladesh. Onze aandachtsvelden zijn onderwijs en gezondheidszorg. Deze thema’s hangen nauw met elkaar samen: onderwijs heeft een positief effect op de gezondheid van kinderen en vergroot hun kans op een baan. Omgekeerd, is een goede gezondheid en een veilige leefomgeving een voorwaarde om naar school te kunnen gaan.