Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties

Sinds de oprichting van SAKO zijn hebben veel van de kleinschalige initiatieven kunnen rekenen op bijdragen uit het bedrijfsleven en vanuit diverse maatschappelijke organisaties en service clubs. Een overzicht van de afgelopen vijf jaar (in alfabetische volgorde):

 

De ASML Foundation is een onafhankelijke organisatie die onderwijs initiatieven ondersteunt voor kwetsbare kinderen en jongeren. De ASML Foundation ondersteunde de technische vakopleiding (VTC) van partnerorganisatie Aloshika in 2016 en 2017.

 

Centraal Apotheek Zwijndrecht streeft ernaar een zo goed mogelijke zorg te leveren, maar draagt ook haar steentje bij aan onderwijs en zorg in Bangladesh. In 2012 heeft de Apotheek de bouw van de Ale Bosma school en het Flood Centre in Labubari, Bangladesh ondersteunt waar mensen ook een veilig onderdak kunnen vinden bij cyclonen en overstromingen. Jaarlijks wordt dit centrum financieel gesteund door Centraal Apotheek Zwijndrecht met een bijdrage voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. 

 

Het HTO Fonds is lang geleden opgericht om destijds de toenmalige HTS in Arnhem financieel te ondersteunen bij investeringen in apparatuur. De oorspronkelijke doelstelling van het fonds is door allerlei veranderingen achterhaald en het overgebleven kapitaal wil het fonds zoveel mogelijk inzetten voor educatie in het algemeen en technisch onderwijs in het bijzonder, in binnen- en buitenland. De bijdrage van het HTO wordt gebruikt om het VTC van Aloshikha te ondersteunen. 

 

Stichting Legal Together maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van professionele dienstverlening. Zij bieden dienstverleners en opdrachtgevers de mogelijkheid een deel van het overeengekomen uurtarief te doneren aan Legal Together. De stichting ondersteunt hiermee op transparante en structurele wijze educatieve voorzieningen in ontwikkelingsgebieden. Bij SAKO ondersteunt Legal Together het Pre-school programma via ‘Adopteer een schooltje’. Bij BVDO ondersteunen ze de Sobus pre-school in Ambari en bij Aloshikha de pre-school in het dorpje Bashail.

 

Logisticon Water Treatment bouwt in eigen fabriek kwalitatief hoogstaande waterzuiveringsinstallaties, die in eigen beheer worden ontworpen en gebouwd voor vele toepassingen.

In eerste instantie zal de bijdrage van Logisticon worden aangewend voor ondersteuning van het Vocational Training Centre wat door partnerorganisatie Aloshikha wordt uitgevoerd. 

 

Vastenactie is een rooms-katholieke hulporganisatie die ondersteuning geeft aan mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. VastenAktie Eigen Doelen ondersteunde van 2017 tot 2019 de technische vakopleiding (VTC) van partnerorganisatie Aloshikha.
Deze actie werd georganiseerd op initiatief en in samenwerking met de Caritas van de H. Andreasparochie in West Zeeuws-Vlaanderen.

 

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorgen zij voor vooruitgang in hun eigen buurten en dorpen. Aan goedgekeurde projecten geeft Wilde Ganzen 50% premie op het geld dat stichting SAKO hiervoor heeft opgehaald. Zo wordt elke euro dus € 1,50 waard en draagt Wilde Ganzen één derde van het totaal benodigde projectbedrag bij. Afgelopen jaren heeft Wilden Ganzen een aantal projecten van SAKO ondersteund, waaronder het VTC van Aloshikha en dit jaar de hulp die door de vier partnerorganisaties in Bangladesh is gegeven aan de allerarmsten tijdens de corona crisis.