Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties

Sinds de oprichting van SAKO zijn hebben veel van de kleinschalige initiatieven kunnen rekenen op bijdragen uit het bedrijfsleven en vanuit diverse maatschappelijke organisaties en service clubs. Een overzicht van de afgelopen vijf jaar (in alfabetische volgorde):

 

De ASML Foundation is een onafhankelijke organisatie die onderwijs initiatieven ondersteunt voor kwetsbare kinderen en jongeren. De ASML Foundation ondersteunt de technische vakopleiding (VTC) van partnerorganisatie in 2016 en 2017.

Centraal Apotheek Zwijndrecht streeft ernaar een zo goed mogelijke zorg te leveren, maar draagt ook haar steentje bij aan onderwijs en zorg in Bangladesh. In 2012 heeft de Apotheek de bouw van de Ale Bosma school en het Flood Centre in Labubari, Bangladesh ondersteunt waar mensen ook een veilig onderdak kunnen vinden bij cyclonen en overstromingen. Jaarlijks wordt dit centrum financieel gesteund door Centraal Apotheek Zwijndrecht met een bijdrage voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. 

Logisticon Water Treatment bouwt in eigen fabriek kwalitatief hoogstaande waterzuiveringsinstallaties, die in eigen beheer worden ontworpen en gebouwd voor vele toepassingen.

In eerste instantie zal de bijdrage van Logisticon worden aangewend voor ondersteuning van het Vocational Training Centre wat door partnerorganisatie Aloshikha wordt uitgevoerd. Momenteel loopt er een samenwerking met Wilde Ganzen voor het VTC waarbij voor iedere 2 euro die door SAKO worden geworven, Wilde Ganzen daar 1 euro aan toevoegt.

 

Vastenactie is een rooms-katholieke hulporganisatie die ondersteuning geeft aan mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. VastenAktie Eigen Doelen ondersteunt in de komende drie jaren (2017 – 2019) de technische vakopleiding (VTC) van partnerorganisatie Aloshikha.
Deze actie wordt georganiseerd op initiatief en in samenwerking met de Caritas van de H. Andreasparochie in West Zeeuws-Vlaanderen.