Particuliere Donaties

Er is veel persoonlijke betrokkenheid bij Stichting SAKO in Nederland. SAKO heeft een grote vaste groep particulieren die via automatische overschrijving of losse bedragen de stichting een warm hart toedragen. Jaarlijks zijn deze donaties bij elkaar goed voor een bedrag tussen de 10.000 en 13.000 Euro. Donoren bepalen soms zelf aan welk project ze willen bijdragen, soms laten ze deze keuze aan SAKO over. In dat laatste geval informeert SAKO altijd aan welk programma het geld besteed zal worden. Alle gelden worden voor 100% besteed aan de programma’s in Bangladesh en Indonesië. Er wordt geen geld ingehouden voor overheadkosten in Nederland.