Bijzondere donaties en acties

In heden en verleden zijn er veel mensen die op de een of andere manier geld voor de projecten van Stichting SAKO hebben ingezameld. Van scholen tot Rotary Clubs, soms uit onverwachte hoek en soms uit de eigen familie en vriendenkring. Dit zijn stuk voor stuk hartverwarmende initiatieven die het vernoemen waard zijn. 

22 oktober 2016 - In Memoriam

Op 13 oktober 2016 is mevrouw Henny de Mul-van Oosterhout overleden. In haar wilsbeschikking stond omschreven dat zij geen bloemen en kaarten wenste te ontvangen bij haar overlijden.

In plaats daarvan stond in het crematorium op 21 oktober 2016 een collectebus naast het condoleance register. Hierin kon door familie, vrienden en kennissen een vrijwillige gift gedaan worden, ten bate van stichting SAKO.

De opbrengst van al deze giften is het grandioze bedrag van € 956,75 en het uiteindelijke eindbedrag wat is gedoneerd is de totaalsom van € 1.056,75.
Deze donatie wordt volledig besteed conform de wens van Henny, aan de gezondheidszorg voor Moeder & Kind in Barisal in Bangladesh, waarvoor hartelijk dank. Ook de familie De Mul dankt u hartelijk voor uw donatie.

1 juli 2016 - GEMS Wellington Academy Silicon Oasis

Ter gelegenheid van Ramadan, de Islamitische vastentijd, heeft deze middelbare school in Dubai een Iftar georganiseerd. Iftar vindt plaats als de zon ondergaat, en is de gezamenlijke maaltijd waar de vasten die dag mee wordt gebroken. Het is een feestelijke aangelegenheid, waar mensen samen komen. Tijdens de Ramadan wordt er veel aan liefdadigheid gedaan. Op deze avond werd er geld ingezameld voor de technische middelbare school (VTC) van Aloshikha. Kinderen werden geschminkt, konden een ritje maken op een kameel, en allerlei spelletjes doen, terwijl ouders, leraren en scholieren zich tegoed deden aan een uitgebreid buffet. De actie heeft 1000,00 euro opgeleverd.

10 oktober 2014 - Marthe van Rijswijck Foundation

Door deMarthe van Rijswijck Foundation is in het voorjaar van 2014 een donatie gedaan van € 4.400 voor de bouw van een stenen Pre-school, ter vervanging van de Zonnebeld Pre-school in Sonirpar in Bangladesh. Partnerorganisatie BVDO is verantwoordelijk voor de bouw van het gebouw, dat zal gaan dienen als kleuterschool en tevens onderdak gaan bieden aan de moeder-en-kind-consultaties van de gezondheidswerkers van de organisatie. In september 2014 was het gebouw gereed en op 21 februari 2015 is het officieel geopend tijdens een projectbezoek van Stichting SAKO.

21 augustus 2012 - Popgroep The White Group uit Breskens Doneert

The White Group, een reli-popgroep uit Breskens, geeft financiële steun aan het project Moeder en Kind in het dorp Chhabikharpar in het district 200_the_white_group.pngBarisal, Bangladesh. Stichting "The White Group" is een popgroep die haar verdiensten en verkregen donaties besteed aan goede doelen wereldwijd en dicht bij huis. Met elk goed doel wat zij steunen is persoonlijk contact. Zij spelen met hun band over het algemeen in kerken, om de dienst muzikaal op te luisteren.
Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, de organisatie die dit Moeder en Kind project organiseert en coördineert ontvangt jaarlijks via SAKO € 500 van de White Group om uitvoering te geven aan het project. Wij danken The White Group hartelijk voor deze donatie en wensen hen veel succes met hun optredens in de toekomst.