Uitvoerend comité

Het Uitvoerende Comité is verantwoordelijk voor de contacten met de partnerorganisaties in het buitenland, fondsenwerving, communicatie en voorlichting. Deze werkzaamheden zijn vooraf door het bestuur geaccordeerd en geschieden onder verantwoording van het bestuur. Het Uitvoerend Comité van de stichting bestaat momenteel uit drie leden.

Het aantal leden is door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Leden van het Uitvoerend Comité kunnen lid zijn van het bestuur, echter dit is niet noodzakelijk. Naast leden van het bestuur kunnen ook vrijwilligers of adviseurs gevraagd worden zitting te nemen in het Uitvoerend Comité. Deze vrijwilligers of adviseurs worden aangezocht door het zittende Uitvoerend Comité en voorgedragen aan het bestuur. 

 

150_j_verwilghen.jpg

Ir. Joost Verwilghen

Ik heb in Bangladesh en Indonesië gewoond en gewerkt, waardoor ik alle lokale partnerorganisaties en de mensen erachter ook persoonlijk ken. Beide landen hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Door Indonesië is mijn interesse in internationale samenwerking aangewakkerd en mijn uitzending naar Bangladesh was het opstapje voor mijn loopbaan in internationale samenwerking. Ik werk nu op een aantal internationale samenwerkingsprojecten die de rol van het bedrijfsleven in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ondersteunen. Door het persoonlijke contact met de partners en het vertrouwen wat door jaren van samenwerking tot stand is gekomen, is het voor mij heel waardevol om me voor deze lokale projecten in te kunnen zetten.

 

150_dsc04991_nina.jpg

Drs. Nina van Egmond

Aan het begin van mijn loopbaan ben ik vier jaar werkzaam geweest in de gezondheidssector in Bangladesh. In die tijd heb ik het land, de gezondheidszorg ter plaatse, en een aantal van de lokale partners van Stichting SAKO beter leren kennen. In de jaren daarna ben ik werkzaam geweest bij Rahima, een vrouwenorganisatie in Indonesië, en de Internationale medische en humanitaire organisatie Médecins du Monde (Dokters van de Wereld). In november 2021 ben ik gepromoveerd op het gebied van mensenrechten en migratie, met een focus op politieke rechten en het recht op werk. Op dit moment werk ik als senior stafmedewerker op het programma Oekraïne voor VluchtelingenWerk Nederland. Mijn inzet voor Stichting SAKO betekent voor mij het voortzetten van de band met zowel Bangladesh: een land dat mij dierbaar is geworden.

 

150_dsc04849_jfv.jpg

Sjef Verwilghen

Beide landen waar stichting SAKO werkzaam is ben ik regelmatig geweest om de projecten te bezoeken. Hierdoor weet je hoe het project gesteund wordt en is het beter mogelijk de donateurs op de hoogte te brengen hoe hun geld is besteed. Daarnaast leer je ook de mensen in de organisaties persoonlijk kennen die het project uitvoeren en kun je daar waar nodig advies geven of bijsturen. Binnen het Uitvoerend Comité zorg ik voor de verbinding tussen het Bestuur en het Comité.