Jong geleerd is Doorgeleerd

Kleuteronderwijs ter voorbereiding op de Basisschool in Barisal, Bangladesh

In het gebied waar partnerorganisaties Aloshikha en BVDO werkzaam zijn, wordt het basisonderwijs verzorgd door de overheid. De kwaliteit van dit onderwijs is beperkt, waardoor veel kinderen achter raken en het uiteindelijk opgeven. Hoe voorkom je dit? Een van de manieren is om kinderen te laten starten met een kleine voorsprong door kleuteronderwijs. Kinderen worden vroegtijdig gestimuleerd in hun ontwikkeling en leggen zo een stevige basis voor hun schoolcarrière. Het Pre-school project van Stichting SAKO voorziet jaarlijks 2000 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar van kwalitatief goed kleuteronderwijs. Spelenderwijs worden kinderen basisvaardigheden aangeleerd en worden ze voorbereid op de lagere school. Lees verder… 

Eigen inbreng, eigen inkomsten, eigenwaarde

Stichting SAKO ondersteunt dit programma sinds 1998 jaarlijks met een bedrag wat via de begroting wordt vastgesteld, met de financiële steun van een grote Goede Doelen Stichting. De partners Aloshikha en BVDO dragen een deel van de projectkosten zelf. Dit komt deels uit de kleine bijdrage die aan ouders gevraagd wordt maar het grootste deel komt uit van inkomsten van kleinschalige agrarische activiteiten. Zowel Aloshikha als BVDO hebben beiden een goedlopend pluimveebedrijfje en de inkomsten daarvan worden gebruikt voor het financieren van hun activiteiten.

 

Dit project wordt uitgevoerd door twee partnerorganisaties van SAKO:

AloshikhaBVDO

Indien u jaarrapportages of audit reports wilt inzien, kun u die hier opvragen.