Straatkinderen krijgen een tweede kans

“Wij bekommeren ons om de kinderen die buiten het systeem vallen”

Basisonderwijs en training voor straatkinderen in Jessore, Bangladesh

Voor kinderen die opgroeien in de sloppenwijken is het moeilijk om naar school te gaan en op school te blijven. Partnerorganisatie DHARA heeft een schoolprogramma ontwikkeld voor kinderen van 9 tot 15 jaar die geen aansluiting hebben bij het regulier onderwijs. Niet alleen de kinderen, maar het hele gezin wordt bij dit project betrokken. Naast basisonderwijs, wordt er aandacht besteed aan veiligheid, en economische en sociale weerbaarheid. Lees verder...

Eigen inbreng, eigen inkomsten, eigenwaarde

Stichting SAKO ondersteunt dit project sinds 2009 jaarlijks met een bedrag wat via de begroting van het bestuur wordt vastgesteld. DHARA draagt een deel van de projectkosten zelf, door middel van inkomens wervende activiteiten die een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het programma. Een voorbeeld daarvan is het runnen van een klein bedrijf in zaadveredeling. De gegenereerde winst wordt besteed aan het schoolprogramma.

Zelfvoorzienend kunnen zijn biedt niet alleen bestaanszekerheid, en versterkt in belangrijke mate de eigenwaarde van mensen. In 2001 heeft DHARA een aantal vrouwengroepen opgericht die kleding en accessoires maken. Deze worden verkocht in een eigen winkel. De opbrengst gaat voor een deel naar de vrouwengroepen en wordt deels besteed aan het project.

Dit project wordt uitgevoerd door partnerorganisatie DHARA:

DHARA

 

Indien u jaarrapportages of audit reports wilt inzien, kun u die hier opvragen.