Steun SAKO

Geef kinderen een toekomst. Het is dankzij de steun van mensen, bedrijven en organisaties dat Stichting SAKO haar projecten kan uitvoeren. Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt inzetten voor kinderen en jongeren in Bangladesh en/of Indonesië.

Doe een donatie

U kunt ons helpen door een donatie te doen. Het bedrag dat u wilt doneren bepaalt u zelf. Dat kan een eenmalige donatie zijn, maar ook een periodieke bijdrage. Uw storting kunt u doen op Bankrekening nummer NL14 ABNA 0540 3578 20 ten name van stichting SAKO. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Wilt u direct online doneren? Klik hier (schenkingsmodule van de landelijke stichting GeefGratis)

Wanneer is je schenking aftrekbaar van de belasting?

Wanneer u een periodieke schenking wilt doen voor minimaal 5 jaar, dan is het geschonken bedrag fiscaal aftrekbaar. Dit omdat SAKO aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst met SAKO. Deze overeenkomst kunt u downloaden en invullen, waarna u deze opstuurt naar SAKO voor registratie en het invullen van het transactienummer. 
De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Bereken uw voordeel zelf met de ANBI schenkingscalculator

Daarnaast draagt SAKO het CBF keurmerk van ‘Erkend Goed Doel’ van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
U kunt stichting SAKO vinden op de CBF-website. Het fiscaal nummer van stichting SAKO is 8084 52 095.
Klik hier op de site van de belastingdienst voor meer informatie.

Uw donatie komt voor 100% ten goede aan onze projecten!

Iedere euro uit het budget van de stichting SAKO wordt verantwoord. Overheadkosten worden door de bestuursleden zelf gedragen. Wilt u inzage in onze financiële verslagen, of wilt u de voortgang van de projecten volgen? Dat kan via deze site en/of via de nieuwsbrief 'SAKO Nieuws'. Stuur ons uw naam en (e-mail)adres, en geef aan of u de informatie per post of e-mail wilt ontvangen.

Wilt u Stichting SAKO op een andere manier als vrijwilliger ondersteunen?

De mensen die zich voor Stichting SAKO inzetten doen dit op vrijwillige basis en kosteloos. Wilt u uw talenten en netwerk inzetten voor onze organisatie? Een wervingsactie starten? Neem contact met ons op!