Bestuur

Het bestuur van stichting SAKO werkt volledig Pro-Deo en komt uit allerlei geledingen, zoals de zakenwereld, overheid en non-profitsector. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Tijdens die vergaderingen worden de lopende zaken en projecten besproken en verantwoord.

De werkzaamheden die voor de stichting SAKO gedaan worden, geschieden onder verantwoording van het bestuur en worden gedelegeerd aan het Uitvoerend Comité.

 

150_dsc02357_ines.jpg

Inès van Pamelen-Verwilghen – Voorzitter

Het geeft mij voldoening om een bijdrage te leveren aan de toekomst van kinderen. Dit doe ik in Nederland binnen VO Zeeuws Vlaanderen op het Lodewijk College in Terneuzen als docent Nederlands/NT2 en als mentor op de afdeling Eerste Opvang Anderstaligen.

Samen met de bestuursleden en de leden van het Uitvoerend Comité proberen we die bijdrage te realiseren in landen waar onderwijs en gezondheidszorg niet zo vanzelfsprekend zijn. Wat mij bij SAKO erg aanspreekt is het feit dat er werkelijk een ontwikkeling plaatsvindt. De projecten worden met kennis, adviezen en financiën gesteund door SAKO om op termijn grotendeels zelfredzaam te worden. Dit is in mijn ogen écht toekomstgericht werken. 

 

 

Penningmeester

 

Vacature

 

 

   

100_20170814_carla.jpg

Carla de Munck – de Krijger – Secretaris

Sinds de oprichting van stichting SAKO ben ik donateur geweest en voelde ik mij betrokken bij de manier waarop invulling werd gegeven aan de werkwijze van de stichting.

Steun geven op het gebied van onderwijs en zorg in praktische en geldelijke zin. Al enige jaren maak ik deel uit van het bestuur. Op deze manier hoop ik op een bijdrage te leveren aan de voortzetting van de projecten die voor de mensen in onze werkgebieden het verschil kunnen maken.
Ik ben was administratief werkzaam in de zorgsector en deze ervaring gebruik ik in mijn secretariële werkzaamheden voor de stichting.

 

150_dsc04849_jfv.jpg

Sjef Verwilghen - Bestuurslid

In 1992 ben ik als vrijwilliger gestart met ontwikkelingswerk in Indonesië. In die periode heb ik een aantal bezoeken gebracht aan de projecten in Indonesië. In 1997 was mijn eerste bezoek aan Bangladesh en dat heeft ertoe geleid dat ik in 1999 stichting SAKO heb opgericht. Samen met het SAKO bestuur en het Uitvoerend Comité is de stichting verder uitgebouwd tot wat het nu is. In de jaren daarna heb ik de projecten in Bangladesh en Indonesië regelmatig bezocht.
In mijn technische loopbaan heb ik bij een Installatiebedrijf en een Ingenieursbureau gewerkt. De laatste jaren voor mijn pensionering heb ik gewerkt bij een gemeente als waarnemend hoofd Gemeentewerken.

100_dsc06029.jpg

 

Mike Zegers - Bestuurslid

Sinds enkele jaren ben ik lid van het bestuur van SAKO. Doordat mijn ouders bevriend zijn met Sjef ben ik benaderd en het idee om mee te helpen aan de toekomst van kinderen in minder ontwikkelde landen sprak me zeer aan. Kinderen hebben de toekomst, en als we een groep kinderen kunnen helpen zal dit veel meer mensen in bijvoorbeeld Bangladesh een betere toekomst kunnen geven. Met mijn analytisch chemische achtergrond ben ik na een aantal jaren bij het laboratorium van het waterschap bij een commercieel bedrijf terecht gekomen die analyse apparatuur maakt voor voornamelijk milieu laboratoria.