Onze visie

Alle kinderen zijn voor SAKO belangrijk, dat betekent dat wij geen onderscheid maken in ras, sekse, sociale achtergrond, politieke voorkeur, of religie. Een onbezorgde kindertijd vereist een gezonde start. Dat begint bij de zwangerschap. Stichting SAKO zet zich in voor goede moeder-en-kind zorg door middel van toegankelijke gezondheidszorg, schoon drinkwater en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast is het ons doel dat ieder kind zich kan ontwikkelen doordat zij kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. Wij willen kinderen niet alleen de kans geven om te leren lezen en schrijven, maar ook om een vak te leren, zodat zij in de toekomst zelfstandig kunnen zijn. Dat betekent ook dat kinderen vrij moeten zijn om naar school te gaan en niet hoeven bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Voor SAKO is het van groot belang om bij bestaande structuren aan te sluiten en daar ons steentje aan bij te dragen. Daarom werken wij samen met kleinschalige lokale partnerorganisaties die onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Daarnaast stimuleert SAKO de samenwerking tussen haar partnerorganisaties en met lokale en nationale overheden. Wij vinden het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis, voorzieningen en instituties. SAKO streeft er naar de hiaten in gezondheids- en onderwijsvoorzieningen op te vullen, maar wil voorkomen dat er dingen dubbel worden gedaan. Op deze wijze wil SAKO structurele oplossingen bieden, die waar mogelijk overgenomen worden door de lokale overheid of gemeenschap.