Veilige bevallingen in de Meghna delta

Zorg voor Moeder en Kind in Bakerganj, Bangladesh

In het zuiden van Bangladesh ondersteunt Stichting SAKO het Moeder en Kind project van Chandradip Development Society (CDS). Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de lokale overheid, en heeft tot doel het sterftecijfer rondom zwangerschap en geboorte te verlagen. Door middel van voorlichting, preventieve zwangerschapscontroles, verloskundige begeleiding voor, tijdens, en na de bevalling, een goed systeem van doorverwijzing, en zorg voor baby’s tot de leeftijd van 6 maanden, streeft CDS naar een verbeterde zorg rondom zwangerschap en geboorte. Lees verder…

Eigen inbreng, eigen inkomsten, eigenwaarde

Stichting SAKO ondersteunt dit programma sinds 2007. Deze financiële ondersteuning wordt jaarlijks in het bestuur vastgesteld en opgenomen in de begroting. Deze steun wordt voornamelijk gevormd door bijdragen van diverse particuliere donateurs van SAKO. CDS draagt zelf een deel van de totale projectkosten bij. Dit komt deels uit de kleine bijdragen die aan patiënten gevraagd wordt maar het grootste deel komt uit eigen inkomsten van CDS. Medewerkers van CDS doen ook kleine advies- en consultancy opdrachten en de winst daarvan wordt door CDS gebruikt voor hun programma’s.

 

Dit project wordt uitgevoerd partnerorganisatie CDS:

100_logo_chandradip.png

Indien u jaarrapportages of audit reports wilt inzien, kun u die hier opvragen.