Onderwijs

66 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden gaan niet naar school. Bijvoorbeeld omdat de school te duur of te ver weg is, of omdat kinderen moeten meehelpen het gezinsinkomen rond te krijgen.

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar te weinig. Soms is er wel een schoolgebouw, maar is het in afgelegen gebieden nauwelijks mogelijk om leraren te krijgen. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide en/of onderbetaalde docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die reden hun school nooit af. Uit onderzoek blijkt dat onderwijsdeelname belangrijk is om kansen te creƫren. Zelfs een paar jaar onderwijs op lager niveau heeft al een gunstig effect op de gezondheid en overlevingskansen van kinderen. Hoger onderwijs is de sleutel tot economische groei en lagere werkloosheid.

Daarom steunt Stichting SAKO verschillende onderwijsprojecten voor meisjes en jongens. Het gaat zowel om kleuteronderwijs, basisonderwijs als om middelbaar onderwijs en vakscholing voor jongeren. Want goed onderwijs is de eerste stap naar een betere toekomst.