Waarom dit project?

Jessore is een middelgrote stad in het zuidwesten van Bangladesh (ca. 2,8 miljoen inwoners). Rondom de stad zijn sloppenwijken ontstaan. Daar wonen mensen die het kansarme platteland zijn ontvlucht, op zoek naar nieuwe mogelijkheden in de stad. Deze gezinnen moeten alle zeilen bijzetten om rond te kunnen komen. Het dagelijks leven is iedere dag weer een gevecht. Veel kinderen uit de sloppenwijken brengen hun dagen door in de stad, of leven zelfs op straat. Soms is dit omdat ouders lange werkdagen maken en daardoor beperkt voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Veel van deze kinderen gaan nooit naar school, of stoppen vroegtijdig omdat zij de leerstof niet kunnen volgen. Liever proberen ze dan iets bij te dragen aan het gezinsinkomen. Daarnaast trekt de stad kinderen zonder thuis aan. Zij vinden daar lotgenoten, kunnen opgaan in de massa en er zijn meer kansen om iets te verdienen. Zonder ouderlijk toezicht zijn deze kinderen kwetsbaar.Zij zijn vaak slachtoffer van criminele activiteiten, trafficking en seksueel misbruik. Daarnaast worden zij door gebrek aan kansen zelf de criminaliteit ingetrokken.

Het project ‘Ensure Child Rights and Development through education’

Partnerorganisatie Development of Health & Agriculture Rehabilitation Advancement (DHARA) helpt kinderen om zich te onttrekken aan deze gevaren. DHARA doet dit door een alternatief aan te bieden. DHARA heeft een speciaal scholingsprogramma ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar. Dit zijn kinderen die geen aansluiting hebben gevonden bij het regulier onderwijs en een te grote achterstand hebben om daar nog in te kunnen stromen. DHARA heeft 10 scholen, waar jaarlijks 300 kinderen les krijgen in taal en rekenonderwijs. Naast basis onderwijs wordt er ook gewerkt aan bewustwording en worden kinderen en hun families ondersteund in hoe zij zich kunnen organiseren opdat zij beter voor hun rechten kunnen opkomen. Er wordt aandacht besteed aan mensenrechten en kinderrechten. Ook hoe zij zich kunnen beschermen tegen de gevaren van de straat en er wordt gekeken hoe kinderen en families hun economische positie kunnen verbeteren. Er wordt aansluiting gezocht met de pers, met lokale bestuurders en de lokale middenstand. Een ander component van het programma van DHARA is basis gezondheidsvoorzieningen. De kinderen worden gevaccineerd, en zowel ouders als kinderen krijgen gezondheidsvoorlichting en ontvangen beperkte medische zorg.

Ouderparticipatie

DHARA probeert zoveel als mogelijk ouders bij hun programma te betrekken. Dit zijn vaak één ouder gezinnen met meerdere kinderen. Het betrekken van de ouder begint al bij de selectie. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind. Daarnaast worden een aantal trainingen aangeboden aan de ouders. Deze trainingen hebben betrekking op opvoeding, veiligheid, mensenrechten en gezondheidsvoorlichting.