Waarom dit project?

De arbeidsmarkt in Bangladesh is in een overgangsfase, waarin het accent steeds meer verschuift van landbouw naar industriƫle productie en dienstverlening. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden is het van belang dat jongeren opgeleid worden voor technische beroepen, zoals elektricien, monteur, lasser of als operator in de snelgroeiende kledingindustrie. Op dit moment is er een gebrek aan geschikte opleidingsinstituten, vooral op het platteland, met als gevolg een hoge jeugdwerkloosheid.

Het VTC

Stichting SAKO en partnerorganisatie Aloshikha hebben in 2010 de deuren geopend van het Vocational Training Centre (VTC). Jaarlijks worden er ongeveer 120 nieuwe leerlingen aangenomen op het VTC. Aloshikha heeft een jaarlijkse instroming van minimaal 30 vrouwelijke leerlingen, en streeft ernaar dit percentage te verhogen tot 50%. Tot nog toe schrijven de meeste meisjes zich in voor de opleiding tot kleermaker. Maar in 2015 zijn voor het eerst ook studentes begonnen met de opleiding tot elektricien, meestal met het doel om na de middelbare school door te kunnen leren.

Deze meisjes hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in de gemeenschap. In de eerste zes jaar hebben meer dan 300 leerlingen hun opleiding met succes afgerond. Het slagingspercentage ligt rond de 85%. Het merendeel van deze studenten heeft een baan gevonden, zijn een klein bedrijfje gestart, of zijn begonnen aan een vervolgstudie.

Een van de toekomstplannen van het VTC is om een alumni database op te zetten, zodat duidelijk wordt waar de leerlingen van het VTC uiteindelijk terecht komen. Voor studenten die te ver weg wonen, biedt Aloshikha de mogelijkheid aan van kost en inwoning. Er zijn eenvoudige faciliteiten voor een beperkt aantal leerlingen om intern te verblijven.

Een duurzaam project

Aloshikha streeft ernaar dat het VTC wordt overgenomen door de Bengaalse Overheid. Wanneer het VTC een overheidsinstelling wordt, betekend dit de verduurzaming van het project en het vormt tevens een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het publieke onderwijs in Bangladesh. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn belangrijk, zowel voor Stichting SAKO als voor Aloshikha. Wanneer het VTC een overheidsinstelling wordt, wordt er een belangrijke stap gezet op beide gebieden: de toekomst van de school zal veilig zijn gesteld, en het onderwijs zal onder regie van de overheid zelf worden georganiseerd.

Het curriculum

Het onderwijs van het VTC bestaat uit zowel theorie als praktijklessen. Het VTC volgt het curriculum van de overheid, en studenten doen aan het eind van de opleiding het staatsexamen. Basisvakken als Bangla, Engels en Wiskunde worden aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lesmaterialen die door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast kiezen de studenten een praktijkrichting. Er is een keuze van vier technische richtingen: elektricien, monteur, lasser, en kleermaker (garment worker). Deze vakgebieden zijn gekozen omdat uit de praktijk blijkt dat juist in deze richtingen behoefte is aan - en werkgelegenheid voor - geschoold personeel. Een mogelijke studierichting die het VTC in de toekomst wil ontwikkelen is computer operator. Ook hier is een groeiende markt voor.

In 2016 is er door de overheid een computerlokaal ingericht op het VTC en heeft Aloshikha budget gekregen voor het aannemen van een instructeur op het gebied van computer vaardigheid. Alle leerlingen van het VTC krijgen een basistraining over het omgaan met computerapplicaties als Word, Excel en PowerPoint. Daarnaast wordt het computerlokaal na schooltijd verhuurd voor private computertraining. De inkomsten van de verhuur komen ten bate van het onderhoud van de school.